کامل ترين دين خدا

تعيين دين حق و برتر ، از بين اديان مختلف ، نيازمند معيارهايى براى تعيين و شناخت دين حق است .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1.عقل حكم می کند به انتخاب دين كامل و برتر

2.ارزيابى و سنجش اديان موجود از نظر جامعيت و مطابقت با نيازهاى فطرى انسان .

ملاک ها و معیارهای یک دین کامل

1.                 به همه نیازهای جوامع در همیشه و همه جا پاسخ مناسب بدهد

2.                 احکام و قوانینش تاریخ مصرف گذشته نبوده و همواره به روز باشد.

3.                 سعادت بشررا در دنیا و آخرت تضمین کند.

4.                 همه استعدادهای بشر را به کار گیرد

اما دین اسلام

1.خداوند متعال مى فرمايد: «.. . و نزلنا عليك الكتب تبينًا لكل شىء و هدىً و رحمة و بشرى للمسلمين ; (نحل ، 89).. . و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز ، و مايه هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است .»

2.وجود قوانين و احكام اجتماعى ، اقتصادى ، حقوقى ، جزايى در اسلام ، منطبق با نيازهاى فطرى بشرى مثل اصل شورا ، قداست شغل ، حرمت رشوه ، ربا و احتكار ، توصيه به دفاع از حقوق خصوصى و اجتماعى و جهاد در مقابل متجاوزان ، احكام حدود و ديات به منظور اصلاح جامعه و پيشگيرى از وقوع جرايم

مقايسه دو دين بزرگ جهان كه مدعى حقانيت نيز هستند ، يعنى اسلام و مسيحيت:

1ـ جهان بينى اسلام بر اصل توحيد استوار است و جهان بينى مسيحيت بر تثليث (متى 28 :19 ـ يوحنا 5 :20 ـ اول قرنتيان 8 :6)

2ـ وحى مُنْزَل بودن قرآن كريم ، دست نويس و جبرى بودن انجيل .

3ـ اشتمال قرآن بر تعدادى مضامين عالى و انواع اعجاز ; و اشتمال كتاب مقدس بر آموزه هاى ناسازگار با عقل مانند تجسم خدا و گناه فطرى و مسأله فديه (يوحنا 16 :7 ، يوحنا 4 :26 ، يوحنا 14 :16 ، روميان 3 :20 و 24 ، روميان 5 :12 و كتاب هوشيع نبى 9 :5 ـ 10)

4ـ داعيه جهانى بودن اسلام و نسخ اديان پيشين ، اعلام موقتى بودن تورات و انجيل و بشارت به ظهور پيامبر پسين .

(يوحنا 16 :7 ، كتاب هوشيع نبى 9 :5 ـ 10)

5ـ عدالت و ظلم ستيزى اسلام ; توصيه به ستم پذيرى از اشخاص و حكومت در انجيل (متى 5 :38 ، متى 22 :21 ، متى 2 :17 ، لوقا 20 :25 ، متى 22 :18 ، مدقس 12 :15)

....

 

/ 0 نظر / 19 بازدید